Västmanlands-Dala Nation

STUDENTNATIONSHUS I UPPSALA

Uppdrag RENOVERING OCH OMBYGGNAD AV AALTOBYGGNAD

Adress: Sysslomansgatan, UPPSALA

Uppdragsgivare: Västmanlands-Dala Nation

Byggnadstyp: Nationshus i 3-våningar

Byggteknik: Ombyggnad.

Byggherrekostnad: 11.000.000:-

Färdigställt: 1993

Entreprenör: Skanska AB; Håkan Zillen Bygg AB

 

 

Entréfasad V-Dala nationshus Uppsala