STUDENTBOSTÄDER ULTUNA

Uppdrag PLAN OCH BYGGNADER

Adress: Gälbo hus A, UPPSALA

Studentbostäder i korridorform i 2-våningshus samt servicebyggnad med kontor, tvättstuga och soprum

Uppdragsgivare: Stiftelsen Ultuna studentbostäder

Bruttoarea: 2.900 kvm ex vind

Entrepenad.kostn 19.500.000:-

Kostnad. inkl. Byggherre kostnad: 29.000.000:-

Bidrag: 3.360.000:-

Färdigställ: Sommaren 2002

Entreprenör: Mauritz Bygg AB
Vy över husgrupp Ultuna