FLYGPLATS UPPSALA

Uppdrag PLAN OCH BYGGNADER

Adress: ÄRNA, UPPSALA

Byggnadstyp: Terminalbyggnad för privat lågprisflygplats samt därmed ankn. verksamheter.

Uppdr.givare: Uppsala Air AB

Byggnadstyp: Terminalbyggnad för privat lågprisflygplats samt därmed ankn. verksamheter.

Byggteknik: Hallbyggnad i limträ eller stål

Bruttoarea: Ca 2700 kvm

Entreprenadkostnad Ca 55.000.000:-

Kostn. inkl. b yggh.kostn: Ca 82.000.000:-

Färdigställt: Planerat 2006

Entreprenör: Ej ännu utsedd

 

Skiss över terminalbyggnad