STUDENTBOSTÄDER KV TRIANGELN

Uppdrag Nyproduktion

Adress: Sankt Johannesgatan 30 F, UPPSALA

Byggnadstyp: Studentbostäder i korridorform i 3-våningshus.

Uppdr.givare: Stiftelsen Västmanlands-Dala studentbostäder.

Byggteknik: Storblock i trä.

Bruttoarea: 1.829 kvm ex vind

Entrepr.kostn 13.600.000:-

Kostn. inkl. byggherrekostnad 20.000.000:-

Bidrag: 1.960.000:-

Färdigställt: Våren 2003

Entreprenör: Mauritz Bygg AB
Entréfasad tringeln