FLERBOSTADSHUS SLAVSTA

HYRESLÄGENHETER SAMT PARHUS

Uppdrag PLAN OCH BYGGNADER

Adress: Stålgatan,ÅRSTA, UPPSALA

Byggnadstyp: Punkthus och parhus

Uppdragsgivare: Mauritz Bygg AB

Byggteknik: Elementbygge i betong

Bruttoarea: Ca 4500 + 1200 kvm

Färdigställt: Hösten 2005

Entreprenör: Mauritz Bygg AB

 

 

Arbetsplats Slavsta