STUDENTBOSTÄDER KV OBSERVATORIET

Uppdrag Nyproduktion

Adress: Luthagsesplanaden-Rackarbergsgatan, UPPSALA

 

Byggnadstyp: Bostäder för 750 studenter i sex- och sjuvåningsbyggnader.

Uppdr.givare: Stiftelsen Västmanlands-Dala nations studentbostäder.

Byggteknik: Storblock i betong.

Bruttoarea: 24.000 kvm

Entreprenadkostnad Ca 230.000.000:-

Byggkostnad inkl byggh.kostn: Ca 310.000.000:-

Färdigställt: Etapp 1 sommaren 2007

 

Vy från luthagsesplanaden