KVARNBO ÄNGAR

VÄSTRA STENHAGEN

Uppdrag PLAN OCH BYGGNADER

Adress: Naturstensvägen, UPPSALA

 

BOSTADSHUS MED HYRESLÄGENHETER VÄSTRA STENHAGEN 2 väningshus med 70 lägenheter i betong och trä

Uppdragsgivare: Mauritz Bygg AB

Färdigt sommaren 2006

Entreprenör: Mauritz Bygg AB

 

 

 Kvarnbo ängar