GRILLSKA GÅRDEN

Pensionärsboende, Lokal till Röda Korset

Uppdrag Ombyggnad till smålägenheter

Adress: Trädgårdsgatan, UPPSALA

Byggnadstyp: Smålägenheter och lokaler i byggnader från 1700 och 1800-talet samt nyproduktion.

Uppdragsgivare: Röda Korsets Uppsaladistrikt

Byggteknik: Ombyggnad samt nyproduktion med betongstomme och lättbetongväggar.

Bruttoarea: 2.470 kvm

Entreprenörskostnad 13.500.000:-

Färdigställt: Nov 1984

Entreprenör: Bygg-Paul AB

 

Fasad mot trädgårdsgatan