LINNESTADEN UPPSALA

Uppdrag PLAN OCH BYGGNADER

Adress: BERGSBRUNNA GÅRD, UPPSALA

Byggnadstyp: Uppföljande av planarbete för ny stadsdel för fastighetsägares räkning

Uppdrag LINNESTADEN, BERGSBRUNNA GÅRD, UPPSALA

Obs Bildspel saknas

Vy över Bergsbrunnagård