Adress
Bexelius & Co AB
Östra Ågatan 41C
753 22 UPPSALA
Telefon
Kontor 018-108347
Fax 018-108347
Mobil 070-2343470
e-post
bexelius.companyarkitekter@telia.com
organisationsnummer 556286-3919
 

BEXELUS & Co AB ARKITEKTER

FÖRETAGETS ARBETSMETOD

 
 

Bexelius & Co AB; arkitekters policy är att hålla ner kostnaderna för uppdragsgivarna genom att samarbeta med fasta partners bland beställare, konsulter och entreprenörer. För att ytterligare kontrollera byggkostnaden används tidiga kalkyler och offerter, många gånger redan på planstadiet. Allt detta för att undvika fördyrande kostnader, lösningar och detaljer. Företaget förenar idérikedom i formgivning med byggnadstekniskt kunnande samt förmåga att se framåt, för att på så vis åstadkomma intressanta och välstuderade byggnader.

Företaget arbetar med kvalitetssystem och kvalitetssäkring genom detaljarbetade kvalitetsplaner med checklistor för alla uppdragstyper. På samma sätt arbetar vi med miljöprogram. Genom företagets långa erfarenhet har vi byggt upp kunskap inom flera områden. Våra åtaganden kan innefatta anbudsunderlag, projektledning, kvalitetssäkring, branddokumentation och ansökningar om statliga bidrag och stöd.

 

 

Skiss över studentbostadsområdet triangeln